הרב גבריאל מאיר
מנהל מח' נישואין וכשרות ומזכיר בית הדין לממונות
שרה גנץ
מזכירת מחלקת נישואין וכשרות