מזכיר בית הדין – הרב גבריאל מאיר

 

טלפון 02-9975570/1,

פקס  02-9975572.

 

בית הדין מתכנס בימי שלישי אחר הצהרים, בבית המועצה הדתית בישוב פסגות.

נוהל פניה לבית דין לממונות

1. יש לשלוח מכתב פניה למזכיר בית הדין, ובו פירוט תמציתי של התביעה, וכן פרטים מלאים של התובע ושל הנתבע.

2. מזכירות ביה"ד פונה לנתבע, לאחר הסכמתו לקיים את הדיון, מוזמנים הצדדים לדיון, לפני תחילת הדיון התובע משלם אגרת בית דין (200 ₪) והצדדים חותמים על שטר בוררות בפני הדיינים.