ביישובים בהם צויין תאום מראש יש להתקשר לטלפון הנייד של הבלנית

שם היישוב

בלנית

מספר טלפון בלנית

טלפון במקווה
 

כתובת

אדם

לאה מור יוסף קשאני- נייד: 058-6202235

 

025913906
פקס: 02-5837695


רח' לבונה 6/2

אחיה

גנץ ליאת- נייד: 052-4672344, בית: 02-9947084

יהודית שור – מ"מ- 052-8375709

 

 

02-5913936

 
אש קודש

תחיה גץ- נייד: 050-9259907
אתאל כהן- נייד: 050-9273168
צוף רבקה-מ"מ

 

 

 
אלון בואזיז סילביה-נייד: 050-6264121   02-5913907  
בית חורון

צ'קוטאי רבקה- נייד: 050-2070121, בית: 08-9265353
אוחנה ענת-בית: 02-5363160
דליה קיסר מ"מ
נגר לינס מ"מ- נייד: 052-4368930
אבינועם אסתר מ"מ-נייד: 054-9952894

 

 


02-5913908
 

 

 

בני אדם

רעות גואטה-נייד: 052-5547091
ספיר דהרי- נייד: 050-3512135

 

 

02-5913600  
גבעת אסף ספיר אילונקה-נייד: 052-7984434      
גבעת הרואה

שירה חביב- נייד: 050-4988117
רבקה לרנר- נייד: 052-6881773
שירה כהן מ"מ

 

 

02-5913934

 
גבעת הראל קינן אמונה- נייד: 054-5610803
שורק נעמה- נייד: 050-8765517
     

גני מודיעין

 

 

קדושים רויטל-נייד: 055-6894491, בית: 08-9768213
אדרי רחל-נייד: 055-6656594
פרץ אורלי- נייד: 050-4112885

 

 

 

 

רח'  מהרי קאפח 15/2
דולב

חני אוזן- נייד: 054-8615059, בית: 02-9974329
חגית רפאל-נייד: 054-7683195

 

 

02-5913909

 

חדשה

מרדכי שלומית-נייד: 054-5604694, בית: 02-5730150

 

 

 
חרשה חניה נורית- בית: 02-9975136 נייד: 054-5741101

 

02-5913910

 

טלמון

האריס לאה- נייד: 054-8110908, בית: 02-9973848
רוזנפלד שושנה מ"מ - נייד: 054-6577313, בית: 02-9709838
פלס אפרת- נייד: 052-8320999

 

 

02-5913911

 
כוכב השחר

פרידמן ג'נט- בית: 02-9941965, נייד: 052-3993248
פניגשטין יעל- בית: 02-9941966, נייד: 0523003641
אורלי מנור- נייד: 054-9392361
דברת דומן מ"מ- נייד: 052-7710698

 

 

02-5913912

 
כוכב יעקב

אילוס אסנת- בית: 02-9975140, נייד: 052-5665340
שרביט פנינה מ"מ- בית: 02-9973768, נייד: 055-6620302
דבורה מזרחי מ"מ- נייד: 050-4145489

 

02-5913913

 
כפר אדומים

דובנסקי לאה- בית: 02-5354210, נייד: 054-6327705
לקס יהודית- בית: 02-5354623, נייד:052-3837169
שרון גריאניסטי- נייד: 052-8478459

 

02-5913924

 
כרם רעים פרידליך שלומית- נייד: 054-8827076
יצחקי רחל- נייד: 052-4481269
  02-5913935  
מבוא חורון גובי אושרית- בית: 08-9735007, נייד: 050-2050902
תרצה כהן- נייד: 052-5836879
קורצמן מימי מ"מ
  02-5913914  
מגרון אפלבוים יפעת- נייד: 052-4231951   02-5913937  
מכמש

שפילמן דינה- בית: 02-5355157, נייד: 052-8993243
טוני בלאו מ"מ- נייד: 054-3068606

 

 

02-5913915

 
מעלה לבונה

ביסמוט סופי- בית: 02-9942429, נייד: 054-6949849
לדרר חנה מ"מ- בית: 02-9941603, נייד: 052-5666319

 

02-5913916  
מצפה יריחו

כהן אסנת- נייד: 050-3138135
גמליאל שולי- נייד: 050-8755360
ויס רות מ"מ- בית: 02-5355085, נייד: 052-3003252

 

02-5913917

 
מתתיהו

לף רבקה- בית: 08-9761138, נייד: 054-6020249
ג'יקובס בתיה מ"מ- בית: 08-9144749, נייד: 054-6720249

 

02-5913918  
נווה צוף

עפרי שושנה- בית: 08-9240057, נייד: 050-2249333
שולי כהן- בית: 08-9249807

 

02-5913919  
נופי פרת

בן לולו דסי- בית: 02-5904024, נייד- 050-4072288
שקד מיכל- נייד: 058-5903590
טלי הכהן- נייד: 050-9057052

 

02-5913920

 
נחליאל

נאוה הרשקוביץ- נייד:058-4232135
מירי דנציגר- נייד: 052-5802399
יובל אסתר- נייד:054-6826166

 

02-5913921

 
נעלה

אילה קליימן- בית: 08-6708350, נייד:054-7641908
רבקה קובלקין מ"מ- נייד:052-6071275

 

02-5913601

הטופז 13
נריה

פויכטונגר רבקה- בית: 9709647 02, נייד: 052-4488461
אוריאל טובה מ"מ- בית: 02-9975317, נייד: 054-3040965

 

02-5913923  
עדי עד

טמיר סיגלית- בית: 02-9944015, נייד: 050-6470015
לבנון אביטל

  02-5913940  
עטרת

שלמה אורלי- בית: 08-9209323, נייד: 052-5666549
פרוס רינה מ"מ- בית:08-9243205, נייד: 054-7767565

 

02-5913929

 
עלי

אלבוים מיכל- בית: 02-9942354, נייד: 052-7710537 
שריד ליאת מ"מ- בית: 02-9943412, נייד: 052-7204796
מרים וולף מ"מ- נייד: 054-5464407

 

02-5913922  
עלי שכונת היובל יעל ניקר- נייד: 050-5262625
סובוביץ אוריה- נייד: 050-8849161
  02-5913938  
עלי פלגי מים

פסל ליאת- נייד: 050-7247259
פטינקין רננה- נייד: 052-6642579
חן חדד מ"מ- נייד: 052-5803075
חגית ארלן מ"מ- נייד: 054-5883646

  02-5913933  
עפרה

לונגה סטפני- נייד:054-4766163
אופן עטרה- בית: 02-9975753

 

 

02-5913904

 

פסגות

וולפסון נעמי- בית: 02-9975046, נייד: 052-5665653
הורוביץ צאלית- בית: 02-9973920
אמרופל מרים

 

02-5913928  
קידה

גור אריה רעות- נייד: 054-7441090
אפיריון חני- נייד: 054-6737336

  02-5913930  
רימונים דהן אנני- בית: 02-9942754, נייד: 050-6235629 
פישר חנה
  02-5913930  
רמת מודיעין

אלגבי אילנית- בית: 08-9762712, נייד: 054-8456516
דוד נעמי- נייד:050-4143645
אורלי פרץ מ"מ- בית: 08-9762292, נייד: 050-4112885

 

02-5913925

טורי זהב 10 חשמונאים
שבות רחל גורדון תמר- בית: 02-9400138, נייד: 054-2038266
אייזנהמר רבקה- נייד: 052-6071430
  02-5913931  
שילה

שחם תמר- נייד:054-6404119
פרקר ג'ולי- נייד: 054-8014824

 

02-5913927


 
תל ציון

גדג' שושנה- בית: 02-9972483, נייד: 052-7663101
לוי רונית מ"מ- בית: 02-9978381, נייד: 054-8478519
יהוד כנרת- נייד:054-8438944
עליזה חורי- נייד: 052-7560219
מלכה שולמית - מ"מ

 

02-5913932