כ-1000 משפחות


15 ק"מ מירושלים


קהילתי חרדי


ניסן תש"ס [מאי 2000]

 

 

 

טלפון מזכירות: 9978244 -02
דואר אלקטרוני: [email protected]

 

 

התחבורה הציבורית בישוב תל ציון מופעלת ע"י חברת אגד תעבורה – קווים 144, 143, 345,145 עוברים בישוב ומגיעים לירושלים. לו"ז נסיעות 

 

 


מעונות/ גנים/בתי ספר

ספריה/מתנ"ס


בתי כנסת/מקווה/כולל

סופר/דואר/קופ"ח

ביישוב קיימים מספר כוללים המונים מאות אברכים שיושבים ולומדים במשך כל היום. מוסדות החינוך הינם פנינת החמד של הישוב, וכמעט כל המוסדות במבני קבע. כיום קיימים ביישוב: 4 תלמודי תורה לבנים, בית יעקב לבנות, גנים, מעונות ומשפחתונים רבים, סמינר לגיל תיכון, ישיבה קטנה וישיבה גדולה, 13 בתי כנסת עם קהילות מאוחדות ומסודרות. ביישוב קיימות 3 קופות חולים, סופרמרקט וחנויות נוספות.

 

 

בתחילת הקיץ של שנת תשנ"ז, בצמוד לישוב כוכב יעקב, החלו עבודות הפיתוח להקמתה של קריה חדשה, דגם של התיישבות שונה לגמרי ממה שידע עד אז אזור בנימין.

היישוב תל ציון הינו חרדי קהילתי, הדבר מתבטא בפעילויות משותפות של כלל התושבים – גברים, נשים, נוער וילדים, אירועים תורניים ופעילויות תרבות שונות. היישוב מכיל קהילות שונות, ולמרות השוני - כל התושבים מחוברים כקהילה אחת גדולה. תושבי היישוב מאד אוהבים את המקום וניכר שחן המקום על יושביו.