הגשת בקשה תקינה אינה מהווה אישור למלגה.

ההרשמה  נסגרה בתאריך 31.7.2020 לא ניתן להגיש בקשות לאחר תאריך זה.

מועד פתיחת הרשמה, תנאים וקריטריונים למלגות תשפ"ב יפורסמו עד סוף יולי.

למלגות נוספות

קריטריונים לקבלת מלגה:

1. מגורים בבנימין לפי רישום בת.ז.

2. עבור מלגה של 10,000 ש"ח המחייבת מתן 140 שעות תרומה לקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה:
במהלך שנת הלימודים האקדמאית תש"פ ( 2020-2021) הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג או ללימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט. סמסטר א' וסמסטר ב'.

3. לימודים על תיכוניים במוסד שאינו מוכר על ידי המל״ג - עבור מלגה של 2,000 ש"ח המחייבת מתן 60 שעות תרומה לקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה.

4. מילוי מלא של טופס הבקשה המקוון באתר המועצה.

5. ישוב מגורים, התאמה לצורכי הפרויקט ומצב סוציו אקונומי.

תשובות ינתנו בדואר אלקטרוני עד 15.11.20

הערות חשובות למילוי הטופס:

 • הגשת בקשה תקינה אינה מהווה אישור לזכאות למלגה.
 • ניתן למלא את הטופס באתר עד לתאריך 31.07.2020 בלבד.
 • אנא הקפידו לצרף את המסמכים הנדרשים מומלץ להכין מראש: צילום של ת"ז + הספח, תלושי משכורת לחודשים מרץ אפריל (במידה והייתם בחל"ת אז לחודשים ינואר פברואר) עבור הסטודנט, אם רלוונטי, הורי הסטודנט ובן/ת הזוג במידה ויש.
 • בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים לא תובא לדיון.
 • מסמכים המוגנים בסיסמה או מסמכים לא רלוונטיים לא יובאו לדיון.
 • יש למלא את הבקשה בעברית בלבד (לעזרה במילוי הבקשה לעולים חדשים אורית: 050-3668489)
 • זימון לראיון ייעשה רק על פי התאמה רלוונטית לאזור ולפרוייקט.
 • ישנה חשיבות רבה לבחירת סוג ההתנדבות (ישנם מלגות מסוימות הניתנות על פי התאמה בלבד)
 • ניתן לצרף בסוף הבקשה הערות ומכתבי המלצה בסעיף המיועד.

 

שאלות נפוצות ועזרה בהגשת המסמכים/בקשה

 • אישור 'מעמד לא עובד' ניתן להוציא בכל סניפי ביטוח לאומי במקום (אפשרי בעמדות הדיגיטליות ללא תור).
 • חיילים - יש להגיש אישור הכנסות לחודשים המתאימים מהצבא  (ניתן להיעזר באמונה רכזת חיילים משוחררים 054-6621770)
 • בנות שירות - יש להגיש אישור על שירות לאומי לשנה הנוכחית 2019  (ניתן להיעזר באמונה רכזת חיילים משוחררים 054-6621770)
 • עצמאים - יש להגיש אישור הכנסות מרואה חשבון או יועץ מס מתחילת 2019. יש למלא ממוצע הכנסות ברוטו לחודש במקום הרלוונטי.
 • אברכים/כולל - יש להגיש אישור הכנסות של המלגה בישיבה במידה ואין מלגת תמיכה יש להגיש 'אישור מעמד לא עובד' מביטוח לאומי.
 • במקום המיועד למילוי סכום ההכנסה ברוטו לחודש שימו לב שאתם מזינים את הברוטו.

להבהרות ניתן לפנות לנתניה הבר בדואר אלקטרוני - Tzeirim@m.binyamin.org.il