אנו פועלים לפיתוח בנימין בשיתוף פעולה עם היזמים, הנהגות הישובים ומחלקות המועצה. מח' יזמים מלווה את תהליך תכנון וביצוע התשתיות הציבוריות בשכונות החדשות בישובי בנימין, החל משלב התכנון ועד למסירה סופית, תוך קידום תהליכים יעילים, פשוטים ומהירים ככל האפשר להנחת תשתיות איכותיות וברות קיימא לרווחת התושבים.