אגף נכסים והכנסות עוסק בתחומים הבאים:

גבייה: מחלקת הגבייה 

ארנונה:   

מדידות הנכסים בתחום המועצה ועדכון שטחי הנכסים לשם חיובי הארנונה. 

טיפול בסיווג הנכסים לצרכי חישוב הארנונה זאת על פי צו הארנונה של המועצה

 

העברת זכויות: טיפול בהנפקת טופסי העברת זכויות על נכס לתושבי המועצה.

 

ניהול נכסי נדל"ן של המועצה:

הקצאות – טיפול ומעקב על הקצאות מקרקעין ומבנים בתחומי המועצה

 

ניהול תקין:  מעקב ובקרה אחרי הניהול התקין של יישובי המועצה בתחומים שונים כגון: תקציב, העסקת עובדים, מים וכו'

 

חוקי עזר:  חידוש ועדכון חוקי העזר של המועצה.