טבלת אנשי קשר - אחזקה ובטיחות מוסדות חינוך
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
אורי גרובס מנהל מחלקת אחזקה ובטיחות מוסדות חינוך 02-9700662 Origr@binyamin.org.il
שרונה סיני מזכירת מחלקת אחזקת מוסדות חינוך 02-9700662 1532-9977103 sharona@binyamin.org.il

המחלקה עוסקת במתן מענה לבעיות אחזקה ובטיחות של מוסדות חינוך, בעיקר גני ילדים אשר מופעלים על ידי המועצה. הדיווח מתקבל במוקד 106 על ידי גננות וזוכה לקבל טיפול מידי תוך מענה מקצועי לפתירת התקלה.

בנוסף מטפלת המחלקה בכל סוגי ההנגשות: הגשות שמע, הגשות ראייה או הנגשה מיוחדת לסוגי נכויות שונים - עבור התלמידים הזכאים לכך.

כמו כן, המחלקה מלווה את אבות הבית מקצועית, ודואגת להכשרתם, הכוללת השתלמויות שנועדו לייעל ולשפר את איכות העבודה בבית הספר.

ראוי לציין שגן או כיתה יכולים להתאים את האקלים בסביבת הלמידה כך שיהיו מותאמים לצרכיו של התלמיד - זאת  בעזרת התאמת מרכיבי עזר רלוונטיים לסוג הצורך.  מומלץ להגיש בקשה לסוג ההנגשה הנצרכת בעת תהליך ביצוע רישום התלמיד למוסך הלימודי שבו הוא ילמד.

להגשת בקשה יש למלא טופס הגשת בקשה להנגשת מוסדות חינוך – נגישות ראיה/שמע