ימי ראשון 9:00-14:00- ללא צורך בתאום מראש.

ימי שלישי לסירוגין שבוע אחד בשלוחת נעלה ושבוע אחד בפסגות בין השעות 9:00-14:00 ואחה"צ 16:0-18:00 בתיאום מראש בלבד​.

שימו לב! מיום הזמנת התיק יעברו כארבעה ימים עד להגעתו לארכיב המועצה (לכשיגיע התיק – המזמין יקבל על כך הודעה).

אדם אשר מזמין תיק בניין ושאינו בעל הנכס מחוייב בהבאת צילום ת.ז ויפוי כוח מבעל הנכס.

בכל פניה יש לרשום מספר מגרש וישוב.

 

אנא מלאו את שם הישוב שבו נמצא הנכס