שימו לב - המסמכים יישלחו עד שבוע ימים מיום הגשת הבקשה

רישום ילדים נוספים
שם פרטישם משפחהתעודת זהות
חתימה (חתימה זו מהווה אישור לויתור סודיות) * שדה חובה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסנת בן דוד מנהלת משרד מחלקת חינוך מיוחד בטלפון: 02-9977188 או בכתובת hm@binyamin.org.il