תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים זכאים לקבלת סיוע רפואי במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות. בדף זה תמצאו מידע על התנאים לקבלת הסיוע ואופן הגשת הבקשה.

כל המידע על סיוע רפואי

מהו סיוע רפואי

תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים, ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע רפואי במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות.

הרשויות המקומיות אחראיות להסדרת הליך הגשת הבקשה בשם התלמידים העונים על הקריטריונים ולהעסקת סייעת או מלווה למטרות טיפוליות לתלמידים בחינוך הרגיל.

הבקשה תוגש רק באמצעות הרשות המקומית במערכת המקוונת בלבד. ניתן להגיש את הבקשה עבור כל תלמיד העומד בקריטריונים המזכים אותו בסיוע.


קריטריונים לסיוע רפואי לתלמידים

התלמיד זכאי לסיוע רפואי אם במסמך הרפואי הוגדר כי נדרש סיוע באחת מהפעולות/המצבים הרפואיים הבאים:

  • מתן חמצן.
  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום.
  • צנתור שלפוחית השתן.
  • ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין.
  • הזנה דרך זונדה או גסטרוסטום
  • אפילפסיה שאינה ניתנת לאיזון תרפותי
  • לאחר השתלת איברים או קוצב לב
  • הפרעות קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר
  • אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.

סיוע רפואי בצהרון לילדים סוכרתיים

קריטריונים לליווי למטרת טיפול או השגחה בצהרון לסוכרתיים:

על פי כללי משרד החינוך ילדים אשר אובחנו עם סוכרת ואושר להם מלווה למטרת טיפול (סיוע רפואי) במסגרת בית הספר יוכלו להגיש בקשה נוספת עבור סיוע בצהרון שמופעל ע"י ניצנים או מיל"ת.

יש להוסיף לבקשה אישור רישום לצהרון. יש למלא את הבקשה רק לאחר קבלת אישור תשלום לצהרון. ללא אישור התשלום לצהרון הבקשה לא תוגש לוועדה הרפואית.

בקשה להמשך ליווי של סיוע רפואי לילד סוכרתי בצהרון>>


המסמכים הדרושים

על ההורים לשלוח חוות דעת מרופא מומחה לפי הפירוט הבא:

נוירולוג - במקרה של אפילפסיה בלתי מאוזנת

המטולוג  - במקרה של הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.

קרדיולוג  - במקרה של הפרעת קצב / השתלת קוצב לב / טיפול פולשני של מתן חמצן.

אנדוקרינולוג  או הרופא המטפל - במקרה של סוכרת המצריך טיפול באינסולין וניטור רמות סוכר.

גסטרואנטרולוג או הרופא המטפל - במקרה של האכלה דרך גסטרוסטום/ הפרעת אכילה חמורה.

אורולוג, נפרולוג או הרופא המטפל - במקרה של צורך בצינתור שלפוחית שתן / הפרעה אורגנית במתן שתן.

רופא ריאות או הרופא המטפל - במקרה של מחלת ריאות הנדרשת לטיפול פולשני בשגרה

אלרגולוג - במקרה של אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.

יש לצרף לבקשה צילום ת.ז עם ספח

יש לוודא כי במסמך מוטבע תאריך של לא יותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה מרופא מומחה בתחום מחלת התלמיד, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.


תאריכי הגשת בקשות

המערכת תהיה פתוחה להגשת בקשות חדשות לשנת תשפ"ד בתאריכים:

01/03/2023-10/08/2023

18/10/2023-31/10/2023

בין התאריכים 17/12/2023-31/12/2023 המערכת תהיה פתוחה להגשת בקשות אך ורק למצבים רפואיים חדשים שהתגלו ב60 יום האחרונים, בצירוף מסמך מרופא מומחה.

עבור בקשות שיוגשו מרגע פתיחת מערכת (01/03/2023) ועד לתאריך 31/05/2023 כולל, הוועדה מתחייבת במתן מענה טרם פתיחת שנה"ל.

עבור בקשות שיוגשו לאחר התאריך 31/05/2023, אין התחייבות מטעם הוועדה לקבלת מענה לפני פתיחת שנה"ל.


הגשת בקשה

הבקשה תוגש רק באמצעות הרשות המקומית במערכת המקוונת בלבד. ניתן להגיש את הבקשה עבור כל תלמיד העומד בקריטריונים המזכים אותו בסיוע.

 להגשת בקשה


מהי הועדה הרפואית?

הוועדה הרפואית של משרד החינוך הדנה בבקשה היא וועדה הבין-משרדית לאישור הזכאות למלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל לצורך ביצוע פעולות טיפוליות.

חברי הועדה: המפקח על תחום הבריאות במשרד החינוך (יושב ראש הועדה), רופא מהמחלקה לאם לילד במשרד הבריאות, ונציג השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות.


אישור הבקשה

הבקשה מוגשת לוועדה הרפואית במשרד החינוך לסייעות רפואיות ולאחר דיון בבקשת הסיוע, תקבל הוועדה הרפואית במשרד החינוך החלטה שתכלול את תשובתה ואת המלצתה בנוגע לבקשת הסיוע וכן את היקפו ומהותו של הסיוע.

הגשת הבקשה אינה מהווה התחייבות לאישור הבקשה ולקבלת ליווי. קבלת הליווי תינתן אך ורק אם הבקשה תאושר ע"י הוועדה הבין-משרדית.


פרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר:

אסנת בן דוד
רכזת סייעות חינוך מיוחד ופרויקטים
 

לפרטים נוספים באתר משרד החינוך