פרטי המתלונן

עו"ד המתלונן בשם לקוחו

האם הנך עו"ד המתלונן בשם לקוחו?
פניה מעו"ד ללא ייפוי כוח מהמלין לא תטופל

פרטי התלונה

האם העניין הובא בפני בית המשפט? * שדה חובה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנאוה רוזנבלום מבקרת המועצה בטלפון: 02-9977267 או בכתובת navar@binyamin.org.il