מחלקת כבישים ולוגיסטיקה פועלת לתחזק את הכבישים והמדרכות במרחב הציבורי בישובי המועצה, לנוחות ובטיחות התושבים. בנוסף אנו עוסקים בהקמת בניית מבנים יבילים לצרכים ציבוריים ונותנים מענה לוגיסטי בחירום.
 

רכז יחידת תשתיות:

עקיבא יצחק

טלפון: 02-9977152

טלפון סלולרי: 052-5666261

פקס: 02-9977265

דוא"ל: akiva@binyamin.org.il