כ-35 משפחות


49 ק"מ מירושלים


קהילתי


ניסן תשע"ח [מרץ 2018]

 

 

 

טלפון מזכירות: 02-9948080

 

 


מעון/ גן


ספריה


בית כנסת/מקווה

סופר/קופ"ח ביישובים סמוכים

בישוב גן ומעון. ילדי בית הספר לומדים בבית הספר האיזורי בשילה ובתלמוד תורה זמרת הארץ ביישוב. 

 

 

הישוב עמיחי הוקם במרץ 2018 עבור התושבים שפונו הישוב עמונה שנהרס בצו בג"צ כשנה לפני. הישוב הוקם על גבעה במזרח גוש שילה ומצפון לעמק שילה, בין שבות רחל לעדי עד, ונמצא בתנופת בנייה.

ביישוב פסיפס אנושי מגוון: סטודנטים ובעלי מקצועות חופשיים, מורים ואברכים, חקלאים ואמנים.  כל משפחה ומשפחה בסגנונה הייחודי תורמת ליצירת קהילה רבגונית ועם זאת חמה ומלוכדת. ניכרת המעורבות והעזרה ההדדית שבין חברי הקהילה. התושבים נוטלים חלק פעיל בביסוס היישוב ובהתווית דרכו ואופיו.