בגבעת אסף מתגוררות 25 משפחות עם כ-100 ילדים, רובם בקראוונים ומיעוטן במבני קבע.

ביישוב פועל מעון פעוטות. ילדי הגנים ובתי הספר לומדים בבית אל.

בישוב פעילות תרבות הכוללת ערבי נשים ושיעורי תורה. קיים בו בית מדרש ובו כולל אברכים, שלוחה של ישיבת מרכז הרב.