טיפול של עו”ס לחוק סדרי דין בהכנת תסקירים לבית דין רבני או בית משפט בנושאים הבאים: משמורת על ילדים, הסדרי ראייה, צו הגנה, אפוטרופסות. הטיפול נעשה רק עפ"י פניית בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני ליחידת סדרי דין באגף הרווחה והשירותים החברתיים.

מרכז קשר הורים ילדים

ליווי והדרכה בקשר 'הורה-ילד' במפגש של הורה לא משמורן עם ילדיו. מרכז הקשר הוא חלק מיחידת סדרי דין והביקורים נערכים על פי הוראת בית משפט או בית דין רבני או לפי התערבות עו"ס לסדרי דין.