נציבת מניעת הטרדה מינית במועצה: אבישג רוזנבאום

טלפון: 02-9700636  / 052-5666284

לתקנון מניעת הטרדה מינית לחצו כאן