אגף איכות השירות אחראי על מתן שירות איכותי לתושבי בנימין.

האגף אחראי על יצירת ערוצי שירות מגוונים ואיכותיים עבור תושבי בנימין. ערוצים דיגיטליים, טלפוניים, פרונטליים תוך טיוב תהליכי העבודה של המחלקות והגדרת זמני טפול לכל שירות שניתן ע"י מחלקות המועצה. בנוסף פועל האגף ליצירת תפישת שירות, הטמעת אסטרטגיית השירות של המועצה וערכיה, קיום הדרכות שירות ויצירת שפה שירותית בקרב עובדי המועצה.

באחריות האגף התחומים הבאים: מוקד שירות 106, פניות הציבור, שלוחת המועצה במערב בנימין, שירותים דיגיטליים, בקרת השירות, תחבורה ציבורית ומרכזיית המועצה.