אגף שפ"ע פועל לתחזק את התשתיות הפיזיות בישובים על מנת להעניק לתושבי בנימין איכות חיים, סביבה נקיה ומטופחת ושרותים ברמה הטובה ביותר.