אנו במועצה רואים חשיבות עליונה בקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות בארגון ושילובם בכל תחומי ההעסקה בהתאם לכישוריהם כחברים שווים בקהילת בנימין.

היעד שלנו:

5% מהעובדים לפחות יהיו כאלה המוגדרים בחוק כאנשים עם מוגבלות משמעותית. (על פי הוראות תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)

הפעולות נעשות במספר מישורים:

  • העלאת המודעות לנושא בקרב העובדים והמנהלים כולל הדרכות בנושא והשתלמויות ייעודיות.
  • יצירת שיתופי פעולה עם גורמי פנים ( אגף רווחה /רכזות קהילה ועוד) וחוץ לצורך איתור מועמדים מתאימים בהתאם למשרות הפנויות במועצה.
  • ביצוע פעילויות לשימור עובדים עם מוגבלויות על ידי ביצוע התאמות נדרשות.  

ליצירת קשר או כל מידע נוסף :

אדית מזרחי, הממונה להעסקת אנשים עם מוגבלות , 052-8118567 [email protected]  

מידע נוסף: