ביישובי בנימין 58 גנים 9 מתוכם גני חינוך מיוחד ,13 בתי ספר יסודיים, ישיבה קטנה וסמינר- הנכללים במסגרת במוכר שאינו רשמי.

אנו פועלים למתן מענה חינוכי לכל ילדי בנימין, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, המבקשים ללמוד במוסדות המגזר החרדי וליווי כל המוסדות החרדיים הנכללים במוכר שאינו רשמי. שמנו לנו למטרה לסייע לבתי ספר לקדם את האקלים הבית ספרי, לטפח את ייחודיות המוסדות ולקדם שיתופי פעולה עם הפיקוח.

בנוסף מקדמים את הנושאים הבאים: שיבוץ התלמידים בגנים ובתי הספר, הפעלת יוזמות חינוכיות ותוכניות פדגוגיות בגני הילדים ובבתי הספר וקידום הישגים לימודיים, ליווי ההתפתחות המקצועית של צוותי הניהול וההוראה במוסדות החינוך המוכשר, תוך הטמעת נהלי משרד החינוך בקרב צוותי ההוראה ומנהלי המוסדות, הפעלת תכניות לשיפור ההישגים במניעת נשירה במוסדות החינוך ומתן מענה לנוער חרדי נושר.