במנהל כספים מכלול שירותים עבור התושב בנושאים פיננסיים כגון גביה, תקציבים והקצבות, נכסים, ביקורת וביטוח. בנוסף מטפל המנהל בחוזים, טיפול משפטי, ניהול כספי ועוד.