איך ניתן לשלם את תשלומי המיסים למועצה? ניתן לשלם למועצה באמצעות הוראת קבע בנקאית, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או באמצעות שוברים לתשלום בדואר.

מוקד הגביה להסדרת התשלום עומד לרשותכם בטלפון 02-6492929, בימים א' עד ה' בין השעות 08:00-16:00.

בקשה להקמת הוראת קבע בנקאית

לכבוד מחלקת גביה, מועצה אזורית מטה בנימין, אני הח"מ נותן בזאת הרשאה לחייב את חשבוני כמפורט להלן בגין חיובי ארנונה

נא למלא ספרות בלבד
נא למלא ספרות בלבד
נא למלא ספרות בלבד
לדוגמה נחל מירון 530
מעוניין לקבל שובר חשבונית לדוא"ל
מעוניין לקבל שובר חשבונית לדוא"ל * שדה חובה

פרטי ההרשאה

לפני מילוי הפרטים יש להקים הוראת קבע באתר של הבנק בו מתנהל החשבון שלכם