פרסום לידיעת הציבור של טיוטת צו הארנונה של המועצה לשנת 2021 (מועצה+וועדים מקומיים):

צווי ארנונה משנים קודמות: