קבלת הטופס מותנית בכך שהנך רשום/רשומה במשרד הפנים כתושב בנימין.

אישור תושב לצורך שינוי כתובת במשרד הפנים ניתן לקבל אך ורק במזכירות הישוב.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה לוי -פקידת גבייה בטלפון:  02-9977243 או בכתובת  levyavi@binyamin.org.il