פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי יחידת הדיור

צירוף מסמכים

לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים יש לצרף ספח של ההורה בו מפורטים פרטי הילדים. כמו כן יש לצרף את האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל

Browser not supported
 
בתוך 21 יום מקבלת הטופס בצירוף כל המסמכים הנדרשים תימסר לך הודעה על מספר הנפשות שספק המים הכיר בהן. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הגבייה 02-6492929 בימים א-ה בין השעות 8:00-15:30