פרטי מגיש הבקשה

פרטי הבקשה

פרטי העסקה אם (חובה) שדה חובה
שם פרטישעות עבודה (ממוצע בשבוע)היקף משרהעיסוקהכנסות ברוטו
הכנסות אם (חובה) שדה חובה
פרטי העסקה אב (חובה) שדה חובה
שם פרטישעות עבודה (ממוצע בשבוע)היקף משרהעיסוקהכנסות ברוטו
הכנסות אב (חובה) שדה חובה
Browser not supported

*ידוע לנו כי ההנחה היא זמנית וניתנת על ידי המועצה לחודשיים בלבד. *במידה וההנחה שתתקבל על ידי משרד הכלכלה תהיה נמוכה יותר, אנו מתחייבים לשלם את ההפרש. *ידוע לנו כי כל הטפסים שנשלחו הינם לבדיקת המועצה בלבד לקבלת הנחה זמנית. *במידה ולא נקבל הנחה קבועה תוך חודשיים מיום קבלת ההנחה הזמנית, נחויב בתשלום מלא. *ההנחה תינתן להורים שצרפו את כל המסמכים הדרושים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאלין עמר - רכזת מעונות יום בטלפון: 02-9977124 או בפנייה מקוונת