אם * שדה חובה
שם פרטישעות עבודההיקף משרהעיסוקהכנסות ברוטו
Untitled * שדה חובה
אב * שדה חובה
שם פרטישעות עבודההיקף משרהעיסוקהכנסות ברוטו
Untitled * שדה חובה
Browser not supported
*ידוע לנו כי ההנחה היא זמנית וניתנת על ידי המועצה לחודשיים בלבד. *במידה וההנחה שתתקבל על ידי משרד הכלכלה תהיה נמוכה יותר, אנו מתחייבים לשלם את ההפרש. *ידוע לנו כי כל הטפסים שנשלחו הינם לבדיקת המועצה בלבד לקבלת הנחה זמנית. *במידה ולא נקבל הנחה קבועה תוך חודשיים מיום קבלת ההנחה הזמנית, נחויב בתשלום מלא. *ההנחה תינתן להורים שצרפו את כל המסמכים הדרושים.