יש למלא את הטופס כאשר בעל החיים נמסר לשירות הווטרינרי.

בטופס זה על המבקש להצהיר כי מעת מסירת בעל החיים לא תהיה למוסר זכות עליו כולל קבלת מידע אודותיו. כמו כן - רשאי הרופא הווטרינר של הרשות המקומית או של הארגון למען בעלי חיים למסרו לאחר או להמיתו, לפי שיקול דעתו.

פרטי מגיש הבקשה

 

 
פרטי בעל החיים

 

 
פרטי הויתור
אני (שפרטיי רשומים לעיל) מוסר את בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל לרופא וטרינר של רשות מקומית מועצה אזורית מטה בנימין. (חובה) שדה חובה

אני מצהיר כי מעת מסירת בעל החיים הנ"ל לא תהיה לי כל זכות עליו כולל קבלת מידע אודותיו. ידוע לי כי הרופא הווטרינר של הרשות המקומית או של הארגון למען בעלי חיים רשאי למסרו לאחר או להמיתו, הכל לפי שיקול דעתו. (חובה) שדה חובה

אני מצהיר כי בעל החיים לא נשך/שרט במשך עשרה ימים שקדמו למסירתו (חובה) שדה חובה

Browser not supported


 
צירוף מסמכים
במידה ובעל החיים הנו כלב המסומן בשבב יש לצרף תיעוד עבור 3 ניסיונות התכתבויות שנעשו למסור אותו לעמותות במהלך חודש וחצי ולאחר שהוצע להם בנוסף סכום כסף ( עד 2000 ₪ ) עבור קבלת הכלב.
 
כמו כן יש לצרף תיעוד של פרסום הכלב ברשתות החברתיות על מנת למצוא לו בית במהלך חודש וחצי.

 

 


דיון בבקשה לוויתור על כלב השייך לבעלים רשומים – יהיה רק לאחר שמולאו כל הפרטים והתיעוד הנדרש לעיל. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מנהלת משרד וטרינריה בטלפון:  02-9700610 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או בפנייה מקוונת