שעות מענה טלפוני

לשכת גזבר: ימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00

הנהלת חשבונות ורכזות: ימים א'-ה' בין השעות 12:00-14:00

טבלת אנשי קשר - כספים
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
ישראל מלאכי גזבר המועצה 029977204 israelm@binyamin.org.il
אסתר כהן מזכירת אגף מנהל כספים 029977236 gizbarut@binyamin.org.il
אביטל גפן סגנית גזבר 029977203 gefenav@binyamin.org.il
עדיה וידל מנהלת מחלקת תקציב שוטף 02-9977128 adiya@binyamin.org.il
נעם שטרן סגן מנהל אגף פיתוח 02-6492727 NoamSt@binyamin.org.il
אליעזר רוזנבאום מנהל רכש 02-9977246 eliezer@binyamin.org.il
רעות סמואל רכזת ביטוחים והקצבות יישובים 02-9977139 reuts@binyamin.org.il
נגה ממו רכזת הכנסות 02-9700690 NogaM@binyamin.org.il
נורית רבינוביץ רכזת רכש 02-6492730 NuritR@binyamin.org.il
מוריה ברוכי רכזת הכנסות 02-6492719 MoriaB@binyamin.org.il
הר טוב תהילה רכזת הכנסות וקולות קוראים 02-9977115 TehilaHar@binyamin.org.il
אברהמי רחל רכזת הכנסות RachelA@binyamin.org.il
עוזרי חמוטל תקציבנית חינוך 02-6492824 ChamutalO@binyamin.org.il

הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
תחיה שפירא מנהלת חשבונות ראשית TchiaS@binyamin.org.il
יהודית בן ברוך מנהלת חשבונות 02-9977198 JuditB@binyamin.org.il
שירלי בסאלי מ"מ מנהלת חשבונות 029700685 ShirlyB@binyamin.org.il
ווינברג שיינדי מנהלת חשבונות 02-6492718 ShindyW@binyamin.org.il
זיוה אטיאס מנהלת חשבונות 02-9977119 ziva@binyamin.org.il