טבלת אנשי קשר - מחלקת חינוך יסודי
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
חיה לוי מנהלת מחלקת ביה"ס יסודי וחט"ב 02-9977196 153-2-9977103 hayale@binyamin.org.il
יעל שטיין רכזת תיאום ובקרה 02-9700601 153-2-9977103 YaelS@binyamin.org.il
יעל ניימן רכזת בקרה תקציבית מוס"ח 02-9977237 153-2-9977103 naymanY@binyamin.org.il
קארין כהן רכזת תקשוב בבתי הספר 02-9977120 153-2-9977103 carinec@binyamin.org.il