מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00

טבלת אנשי קשר - חינוך חרדי ומוכש"ר
שם תפקיד טלפון דוא"ל
יצחק גור רכז חינוך חרדי ומוכש"ר 02-9700699
אתי בן שמעון מזכירת מחלקת חינוך חרדי ומוכש"ר 02-9700645