אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך להגיש בקשה לביטול באמצעות הטופס המצ"ב.

כמפורט בחזית הטופס יש לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם, תוך 30 ימים ממועד קבלת הדו"ח.

אם יוחלט שלא לבטל את הדו"ח, תהיה רשאי להודיע על רצונך להישפט תוך 30 ימים בלבד מיום הודעת הדחיה.

פרטי מקבל הקנס

(מורכב מ-7 ספרות ומתחיל בספרה 3)

 

 


 
צירוף מסמכים במידת הצורך

אנא אשר/י (חובה) שדה חובה
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתר אלקריף מזכירת מחלקת אכיפה וסיוע משפטי בטלפון 02-9700619 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או בפנייה מקוונת