הוספת קבצים במידת הצורך:

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מנהלת משרד וטרינריה בטלפון:  02-9700610 או בכתובת vtb106@binyamin.org.il