פרטים כלליים 

תושב ישראל

המידע המבוקש הינו * שדה חובה

 

 

מסמכים נלווים

מידע שאדם מבקש אודות עצמו, פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 4 שעות. החל מהשעה הרביעית, יישא באגרת טיפול ע"ס 30 ש"ח עבור כל שעת עבודה.

התחייבות * שדה חובה

הינני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח (כולל אגרת בקשה). במידה והממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.

Browser not supported
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדנית יזדי מנהלת מחלקת מכרזים וסיוע משפטי בטלפון:   02-9977132 או בכתובת danit1@binyamin.org.il
 

עם שליחת הטופס תועבר לתשלום עבור בקשה לקבלת מידע. ללא תשלום לא נוכל לטפל בפנייתך.