פרטים כלליים 

תושב ישראל

המידע המבוקש הינו * שדה חובה

 

 

מסמכים נלווים

האם יש בידך פטור מתשלום אגרה לקבלת מידע? * שדה חובה

במידה ואין בידך פטור מתשלום יש לשלם את האגרה עם שליחת טופס זה. במידה ובידך פטור מתשלום יש לצרפו לטופס זה.

התחייבות * שדה חובה

הינני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח (כולל אגרת בקשה). במידה והממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.

Browser not supported
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדנית יזדי מנהלת מחלקת מכרזים וסיוע משפטי בטלפון:   02-9977132 או בכתובת danit1@binyamin.org.il
 

עם שליחת הטופס תועבר לתשלום אגרה בסך של 20 ש"ח. ללא תשלום לא נוכל לטפל בפנייתך.