שימו לב- ניתן כעת להגיש בקשה לכל התבחינים למעט: רווחה וצרכים מיוחדים - ילדים בעלי צרכים מיוחדים, פיתוח וקידום המועצה וההתיישבות ביו"ש - ארגונים הפועלים לגיוס כספים בפרויקטים במטה בנימין, שמירה על שטחים ומבנים חקלאיים.

ההגשה היא עד לתאריך 16/6/21

 

נא לצרף את המסמכים הבאים

שימו לב ניתן לצרף קבצים עד 5MB.

מסמכים כללים

לרבות פרוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות,  ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים,  הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, לרבות שכר עבודה ומספר עובדים.  בשורה נפרדת יש לציין את סכום הבקשה ממטה בנימין.
לא נדרש להחתים את הבנק
תזכיר ותקנון

מסמכים לפי תבחינים

בחר תבחין
בחר תבחין * שדה חובה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביטל גפן- סגנית גזבר בטלפון: 029977203 או בכתובת gefenav@binyamin.org.il