אין באישור התבחינים כל התחייבות לשריון תקציבי. מליאת המועצה טרם אישרה תקציב בגין תבחינים אלו. תקציב בגינם אם יאושר, יאושר בתקציב 2022 ורק תבחינים שעבורם ישוריין תקציב יפורסמו בהגשת הבקשות.