רק תבחינים שעבורם ישוריין תקציב יפורסמו בהגשת הבקשות.