שלום רב,

אנו ההורים מבקשים לאשר כי התלמיד/ה

 

 הלומד/ת כיום

מבקש/ת ללמוד

ידוע לנו כי מוסד זה אינו באזור הרישום שלו/ה.

לידיעתכם:
1 .אישור זה מותנה באישור קבלה ואישור גריעה ממנהלי בתי הספר הנוגעים בדבר.
2 .אישור זה אינו כולל החזרי נסיעות או כל התחייבות להסעות או להחזר הוצאות נסיעה.
3 .אישור זה תקף רק לאחר חתימת ההורים בטופס בקשה זה - בנוגע לביקור סדיר שיהיו באחריותם
הבלעדית.
4 .יש להצטייד באישור זה בתהליך ההרשמה למוסד המבוקש.

הצהרת ההורים:

ידוע לנו שמוסד זה אינו נכלל באזור הרישום שלנו ולכן לא תינתן הסעה לביה "ס וממנו. ההסעה תאורגן על ידינו ובאחריותנו.
אנו מתחייבים בזאת לדאוג לביקור סדיר של בנינו \ביתנו , בהגעה בזמן לתחילת יום הלימודים ואיסוף חזרה הביתה בסוף יום הלימודים.

אי עמידה במחויבות זו תגרור אחריה ביטול ההרשמה וחזרה לביה"ס שבאזור הרישום.

על החתום : 

אם התלמיד/הסטטוס * שדה חובה

Browser not supported

 

אב התלמיד/ה


סטטוס * שדה חובה


Browser not supported
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לזיו שרון רכזת תיאום ובקרה מחלקת חינוך יסודי בטלפון: 02-9700601 או במייל: ZivS@binyamin.org.il