ברוכים הבאים למטה בנימין

 
יש למלא טופס זה לתושב חדש בבנימין הזכאי לשיבוץ מתוך החינוך המיוחד:
- השמה בגן ח"מ
- כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל (כיתה מקדמת )
- בי"ס לחינוך מיוחד 
- תלמידים עם זכאות להשמה בכיתה רגילה במסלול של סל אישי 
 
טרם מילוי הטופס נא וודאו כי יש ברשותכם:
- ביטול רישום מרשות מגורים קודמת
- החלטת ועדת השמה/ זכאות ואפיון לתלמיד
- אבחונים, מסמכים קבילים
- ת.ז. כולל ספח
 
*שימו לב: שינוי הכתובת בספח ת.ז. הינו חובה לצורך השלמת תהליך הקליטה והרישום! *
פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הורה נוסף

 
פרטי התלמיד/ה

רישום תלמיד נוסף (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהותתאריך לידהרשות מגורים קודמתיישוב קולטתאריך קליטה
אפשרות לצירוף מסמכים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:
חרדי - רינת 02-9977188 שלוחה 3 או בפנייה מקוונת
מ"מ + ממ"ד גן-א - יוליה 02-9977188 שלוחה 4 או בפנייה מקוונת
מ"מ + ממ"ד ב-יב - רונית 02-9977188 שלוחה 2 או בפנייה מקוונת
מחלקת החינוך המיוחד מאחלת הצלחה וקליטה טובה בבנימין