מחיר אגרה שנתית לכלב לא מסורס/מעוקר הינו 367 ש"ח. ניתן לקבל פטור מאגרה מוגדלת כאשר הכלב הינו כלב גזעי.

  • כדי לקבל את מחיר האגרה המופחתת בסך 40 ש"ח יש להגיש את הטופס ולצרף אישור פטור גזע עם תוקף מההתאחדות ההישראלית לכלבנות.
  • לאחר קבלת טופס זה, ישלח קישור לתשלום אגרה מופחתת וקישור לתיאום תור לחיסון כלבת ביישובי בנימין המתבצע על ידי וטרינר המועצה.
  • יש לזכור שאישור פטור גזע הינו אישור עם תוקף ויש לחדשו מדי שנה ולעדכן את המחלקה בעניין דרך טופס זה.

פרטי בעל הכלב

 

 
פרטי הכלב
 

מין (חובה) שדה חובה

 

 
פרטי הבקשה וצירוף מסמכים

הנימוק לבקשה (חובה) שדה חובה

 

האישור יהיה מקורי (לא סרוק, צילום או פקס) ויכלול את הפרטים הבאים: מס' סידורי של תעודת האישור, תאריך הנפקה, שם הכלב, מס' שבב, מספר סגי"ר, גזע, מין, תאריך לידה של הכלב, שם הבעלים, כתובת הבעלים, נימוקים מיוחדים לבקשה: כלב רבייה/משתתף בתערוכות/זכה בפרסים/אחר.

צילום רישיונות להחזקת הכלב משתי השנים הקודמות להגשת הבקשה.


הצהרת בעל הכלב (חובה) שדה חובה

אני מצהיר כי הכלב טהור הגזע שבבעלותי לא הוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול" על ידי ההי"ל. אני מתחייב לדווח לרופא הווטרינר העירוני במידה והכלב יוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול" על ידי ההי"ל. ידוע לי כי במידה ובוטל אישור הכלב לרבייה, מבוטל אוטומטית הפטור.


Browser not supported

   
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מנהלת משרד וטרינריה בטלפון: 02-9700610 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או בפנייה מקוונת