פרטי מגיש הבקשה

פרטי הבקשה

נא ציינו את שם הישוב בו תרצו למכור

ציון המקום

יש לצרף לתצהיר זה אישור יישוב ותעודת זהות + ספח

Browser not supported
לפרטים נוספים ניתן לפנות למירית מזרחי מזכירת מח' רישוי עסקים בטלפון: 02-6492738 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00  או בפנייה מקוונת