פרטי המבקש

 

 

 

הבקשה

נא ציינו את שם הישוב בו תרצו למכור

ציון המקום

 
יש לצרף לתצהיר זה אישור יישוב ותעודת זהות + ספח:
 

 
Browser not supported
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרה ליבוביץ' מזכירת מחלקת רישוי עסקים בטלפון: 02-6492738 או בכתובת saral@binyamin.org.il