"הרצון לתרום ולהתנדב שמור אצל יחידי סגולה אשר רואים את טובת הכלל לפני טובתם האישית"
 
מתנדבים יקרים, שמחים שאתם איתנו!
נא מלאו טופס זה על מנת שנוכל לבטח אתכם.
 
פרטי המתנדב

 

פרטי ההתנדבות

שם הרשות המקומית

הגוף או האדם שלמענו נעשית הפעולה ומקום הפעולה - לדוגמה ילדים, נוער, קשישים, צמי"ד וכד'

הפנייה זו ניתנת לעניין פרק י"ג "תגמולים למתתנדבים" לחוק הביטוח לאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם), שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה. 


Browser not supported
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לפנינית בן זקן בטלפון:  02-6492761 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00  או בכתובת [email protected]