מחלקת הפיקוח העירוני היא הזרוע המבצעת של הרשות לאכיפת חוקי העזר ובכל הקשור באבטחת סביבה ציבורית נאותה.

 לזימון תור>>

המחלקה ומאפיינה

מחלקת הפיקוח העירוני עובדת  באופן צמוד ומתואם עם היועץ המשפטי ובהתאם לחוק העזר העירוני וחוק הסדר והניקיון.

עובדי המחלקה עושים לילות כימים על מנת לעמוד על המשמר בתחום אכיפה ושמירת חוקי העזר העירוניים בדגש על שמירת איכות חיי התושבים, זאת באמצעות הצבת סטנדרטים לרמת שירות, דרישות קפדניות ונוקשות לנורמות תפקוד במהלך העבודה, שמירת קשר הדוק עם התושבים, שמירת המרחב הציבורי ושמירה על אתיקה בעבודה.

 

בבנימין ישנם שני פקחים לתחום הפיקוח העירוני:

 פקח לאזור מערב בנימין

 ופקח  לאזור מזרח בנימין בשילוב עם שוטר.(שיטור משולב)

אזרח שנפגע או מבחין במפגע בסביבה הציבורית יכול לפנות למוקד המוניציפלי בטלפון 02-9977106 

ולהודיע על המפגע ופקחי הפיקוח העירוני יאתרו את המפגע ואת האחראי עליו וזאת תוך טיפול בהסרתו ובהחזרת איכות החיים לתושב.

פקחי הפיקוח העירוני מוכשרים לתפקידם ובעלי ראייה קהילתית וגישה סבלנית לתושב.

מחלקת הפיקוח מעורה בחיי התושבים עד לרמה שבה יראו התושבים במחלקה ובפקחיה כלי עזר להעלאת איכות חיים של התושבים.

משימות המחלקה

אכיפת חוקי העזר העירוניים בהתאם למדיניות המועצה.

דוגמאות לתחומים עיקריים הנאכפים על ידי הפיקוח העירוני:                                                                                 

רכבים נטושים, שמירת הסדר והניקיון, פסולת בניה, השלכת פסולת שלא במקום מתאים וכו'.

המחלקה מבצעת אכיפה כלפי מפרי הסדר הציבורי ופגיעה באיכות החיים של התושבים.

בתלונה על מפגעי רעש, חניות, תנועה -  יש לפנות למשטרה.