הרינו מבקשים אישור לימודים בגן לילד/ה:

Browser not supported

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליפעת חלא- סגנית מנהלת מחלקת גנים בטלפון: 02-9977137 או במייל: ifat@binyamin.org.il