פרטי מגיש הבקשה

 

 
פרטי הבקשה

צירוף מסמכים

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירי קוטנר רכזת הקצאות מקרקעין בטלפון:  02-9700604 או ב פנייה מקוונת >>