אגף צמיחה ויישובים עוסק בפיתוח הישובים בגישה קהילתית.

האגף מסייע בניהול הממשקים בין המועצה והיישובים, הטמעת מדיניות המועצה ביישובים, ארגון וייצוב המנגנון השוטף המנהל את חיי היישוב.

כמו כן, האגף אמון על הנחלת תפישה קהילתית והובלת תהליכי רוחב במועצה וביישובים.