מחלקת יישובים ופיתוח קהילתי עוסקת בפיתוח הישובים בגישה קהילתית.

המחלקה מסייעת בניהול הממשקים בין המועצה והיישובים, הטמעת מדיניות המועצה ביישובים, ארגון וייצוב המנגנון השוטף המנהל את חיי היישוב.

כמו כן, המחלקה אמונה על הנחלת תפישה קהילתית והובלת תהליכי רוחב במועצה וביישובים.