מחלקת יישובים ופיתוח קהילתי עוסקת בפיתוח הישובים בגישה קהילתית.

המחלקה מסייעת בניהול הממשקים בין המועצה והיישובים, הטמעת מדיניות המועצה ביישובים, ארגון וייצוב המנגנון השוטף המנהל את חיי היישוב.

כמו כן, המחלקה אמונה על הנחלת תפישה קהילתית והובלת תהליכי רוחב במועצה וביישובים.

טבלת אנשי קשר - מחלקת יישובים ופיתוח קהילתי
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
חנה איטח מנהלת המחלקה 02-6492818 Kehila6@binyamin.org.il
יערה פלדמן מזכירת המחלקה 02-6492818 yaaraf@binyamin.org.il
מתניה צחי מלווה יישובים (מ"מ בחל"ד) 02-6492818 Kehila2@binyamin.org.il
פנינה טי מלווה יישובים 02-6492818 Kehila9@binyamin.org.il
הדס שימל מלווה ישובים 02-6492818 Kehila5@binyamin.org.il
הדסה בנבנישתי מלווה יישובים 02-6492818 Kehila1@binyamin.org.il
שרון קלנגל מלווה יישובים 02-6492818 Kehila9@binyamin.org.il
ורדית בן זמרה מלווה יישובים 02-6492818 Kehila4@binyamin.org.il
איילת תנעמי מלווה יישובים 02-6492818 Kehila7@binyamin.org.il
שני סלסקי מלווה יישובים 02-6492818 SlaskyS@binyamin.org.il