הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"ד יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ג (23 בינואר 2023), ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ג (12 בפברואר 2023).

 לרישום >>

נהלי הרישום לגנים

תהליך הרישום

הרישום מורכב משלושה שלבים:

1. הזדהות - עליכם להכנס לאתר הרישום ולהקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים: מספר זהות ההורה ומספר זהות הילד.

2. עדכון פרטים - עליכם להזין את הנתונים המסומנים בכל שדות הרישום ולהקפיד על מילוי שדות החובה. הדואר האלקטרוני והטלפון הנייד שיוזן על ידכם במהלך הרישום ישמש לאישור הרישום, להעברת מידע ולקבלת שיבוץ לגן בקיץ.

3. סיום - בסיום התהליך מופיעה ההודעה: "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה". דואר אלקטרוני ומסרון עם אישור ישלח לכתובת שהוזנה בזמן הרישום.

כדאי לשמור את אישור הרישום ולשומרו לצורך בירורים עתידיים.

לתשומת לבכם: השלמתם את הליך הרישום רק לאחר שהתקבל אישור לדואר האלקטרוני והודעה לטלפון הנייד שהוזנו בזמן הרישום.


גילאי הרישום

גילאי 5- התאריכים:

י"ד בטבת התשע"ח, 1 בינואר 2018

עד כ"ג בטבת התשע"ט, 31 בדצמבר 2018

גילאי 4 - התאריכים:

כ"ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019

עד ג' בטבת התש"ף, 31 בדצמבר 2019

גילאי 3 - התאריכים:

ד' בטבת התש"ף, 1 בינואר 2020

עד טז  בטבת התשפ"א,  31 בדצמבר 2020

גם ילדים הנמצאים בגני הילדים השנה (תשפ"ג) חייבים ברישום, כולל ילדי חובה.

חריגי גיל

לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3, לפי חוק לימוד חובה. לפיכך, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו אחרי התאריך 31.12.2020


נהלי רישום לתושבים חדשים

תושבים חדשים, אשר עתידים לעבור לגור בבנימין, יכולים להירשם דרך מערכת הרישום - יש ללחוץ לא הצלחתי להתחבר ולמלא את הפרטים הנדרשים.

לאחר מילוי הפרטים יש להמתין למסרון המעדכן על המשך התהליך.

חשוב להצטייד בטופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים (כולל ילדי גיל 3).

שימו לב, על מנת להקל על תהליך הרישום, אנא וודאו כי כתובתכם בספח תעודת הזהות מעודכנת בבנימין.

לנוחיותכם, ניתן לבצע שינוי כתובת ללא תור ובאופן מיידי בסניף בנימין של רשות האוכלוסין וההגירה שנפתח לאחרונה בשער בנימין או באתר רשות האוכלוסין וההגירה. 

אם עדיין לא עברתם לגור בבנימין יש לצרף אישור ממזכירות הישוב או מהמועצה.

ניתן לפנות למוקד הרישום  בטלפון 02-9977200  בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00. ניתן לבצע את הרישום רק לאחר שינוי הכתובת לבנימין.


לא הצלחת להירשם?

יש למלא באתר פניית מועמד לגנים ולכיתות א' שלא הצליח להירשם או לפנות למוקד הרישום בטלפון: 029977200 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:00.


הליך השיבוץ

מחלקת גני הילדים פועלת על פי שיקול דעת מקצועי ופדגוגי בשיבוץ הילדים בגנים, במטרה להבטיח הפעלה תקינה של כלל הגנים. לצערנו, לא ניתן לבחור גננת או חברים. בתהליך השיבוץ נשקלים קריטריונים שונים וביניהם. איזון מיטבי של הרכב הילדים בגן, הרכב הגנים יכול להיות חד גילאי או דו גילאי ע"פ נתוני השנתון, רישום בתקופת הרישום הרשמית.

שיבוצים לגנים יפורסמו בחודשי הקיץ בהודעה שנשלחת להורים ובאתר המועצה.

ערעורים על שיבוץ לגנים יתקבלו רק דרך הקישור שישלח עם השיבוץ ובאמצעות אתר המועצה.

במידה ויחול שינוי בנתוני הרישום לגנים בישוב המחייבים שיבוץ מחדש, רשאית המועצה לעשות שינויים בשיבוץ.


חלופות לרישום באתר

תושבים שלא יכולים להירשם באתר או שאין להם גישה לאינטרנט, יוכלו לבצע רישום דרך מוקד הרישום בטלפון 029977200 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.


ביטול רישום

ביטול הרישום לגן מתבצע באמצעות טופס ביטול רישום גנים באתר המועצה.


רישום מאוחר

יתבצע רק במשרדי אגף החינוך במועצה, בזמנים שיקבעו לשם כך. אין המועצה מתחייבת לשבץ ילדים, שנרשמו לאחר מועד ההרשמה בישוב מגוריהם. 

יש לפנות למחלקת גנים בטלפון 02-9977186 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00.


מידע נוסף

מידע נוסף רישום לגנים

ילדים הנשארים שנה נוספת בגן-חובה

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך שבו ההורים הם שותפים משמעותיים מאוד יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן וגורמים חינוכיים וטיפוליים נוספים המכירים את הילד.

ילדים הנשארים בוודאות שנה נוספת בגן חובה (על פי בקשת ההורים והמלצת הגננת והצוות המקצועי), יפנו במועד הרישום למחלקת גנים לצורך רישום הילד. במידה וחל שינוי בהחלטה על השארות הילד בגן, ניתן לפנות עד לתאריך 1.5.22 כדי לבצע את השינוי.


התאמות נגישות בגנים

הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הזכאים להתאמות נגישות - יפנו למחלקת אחזקה ובטיחות מוסדות חינוך באמצעות טופס הגשת בקשה להנגשת מוסדות חינוך – נגישות ראיה/שמע

לפרטים נוספים:

מרגלית אלחרר
מזכירת מחלקת אחזקת מוסדות חינוך

ביטוח תאונות אישיות

כל ילד הנרשם לגן בכל הגילאים מחויב בתשלום חד"פ עבור ביטוח תאונות אישיות הנקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת. בשנת תשפ"ג גובה התשלום היה 69 ש"ח ויעודכן לשנה"ל תשפ"ד ע"פ דרישת משרד החינוך.


הבאת ילדים לגן והחזרתם לביתם

ע"פ חוזר מנכ"ל, הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר, והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם, היא באחריותם של ההורים.

ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה, ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מבוגר מורשה מטעם ההורים או של ילד מעל גיל 10.

עם זאת, משרד החינוך ממליץ כי ליווי הילד אל הגן ובחזרה יתבצע על ידי אדם מעל גיל 12. מנהלת הגן אינה רשאית לשחרר את הילדים ולשלחם לפני השעה שנקבעה ע"י משרד החינוך.

אם קיים הכרח מוצדק לשחרר את אחד הילדים לפני הזמן הקבוע, יבוא לקחתו ההורה או מי מטעמו שיש לו אישור הורים. הגננת תבהיר להורים כי עליהם לעדכן את צוות הגן במקרה שילדם נעדר. 

האחריות על הילדים היא מרגע כניסתם למבנה הגן.


מתן תרופות

לצוות הגן אסור לתת כל תרופה בגן, לרבות אקמול. על ההורים מוטלת אחריות שלא לשלוח ילד חולה לגן, על מנת למנוע הדבקת שאר הילדים.


תכניות בגני בנימין

  • רפורמת הסייעת השנייה - החל משנת הלימודים תשע"ו הצטרפה המועצה לרפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים. הרפורמה כוללת: סייעת שנייה בגנים בהם למעלה מ 30 ילדים בגילאי 3-4 וללא ילדי חובה. תקציב העשרה לגנים בהם ילדים בגילאי 3-4. גננת מובילה לאשכול של 15 גנים.
  • שילוב ילדי חינוך מיוחד בגנים הרגילים - לכל ילד בחינוך המיוחד נבנית תוכנית מותאמת לשילוב בגנים הרגילים, במטרה לייצר אינטרקציות חברתיות ולימודיות עם ילדי הגנים.
  • ספריית פיג'מה - התוכנית שואפת להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים, הן בגן והן בבית. במסגרת התוכנית מקבלים הילדים 8 ספרי ילדים בעלי זיקה לתרבות היהודית, ולצידם הצעות לפעילות משותפת להורים ולילדים. התוכנית משותפת למשרד החינוך ולקרן גרינספון.
  • זה"ב בגן - תושבים מתנדבים בגנים (בעיקר גימלאים) באים פעם בשבוע לגן, ומלמדים את הילדים את נושא הזה"ב ונושאים נוספים.
  • בריאות השן - התוכנית מופעלת עם משרד החינוך בגני חובה, ומטרתה ללמד את הילדים על חשיבות שמירת הגיינת הפה והשיניים, וכן להקנות הרגלים נכונים מגיל צעיר.
  • מרכז העשרה במדעים ואמנות - בבנימין מרכז העשרה בישוב נופי פרת בתחום המדע והאמנות. המרכז משמש את גני החובה והחינוך המיוחד בישובי הסביבה.   
  • מתנדבים בקהילה - במספר גנים פועלים מתנדבים ומתנדבות מהקהילה המעשירים את הילדים בנושאים שונים, כגון: זהירות בדרכים, פיסול, אפיה, למידה בקבוצות וכו'.
  • נושא שנתי - נושא שנבחר ע"י משרד החינוך לגנים הממלכתי-דתי והממלכתי, במסגרתו הילדים נחשפים לנושא ומעמיקים בנושא הנבחר.