הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב יחל ביום חמישי, א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר  2021).

לתמיכה טכנית ניתן לפנות למוקד הרישום בטלפון 029977200 בימים א'-ה' בין השעות 8:00 ל-15:00.

נהלי הרישום לכיתות א'

הליך הרישום

הרישום יתבצע באתר המועצה ויהיה זמין במשך 24 שעות ביממה במועדי הרישום המפורטים להלן. הרישום מותנה בכתובת מעודכנת בתעודת זהות של לפחות אחד מההורים המעידים על מגורים בבנימין.

במידה והורי התלמיד גרושים – בעת הליך הרישום עליהם להצהיר על כך שהרישום הוא בהסכמת שני ההורים וכן למלא כתב הצהרה (הנמצא במערכת הרישום).

כתובת האתר:  www.binyamin.org.il

דרך זו חוסכת זמן ומייעלת תהליכי הרישום.


גיל השנתון

ילדים שנולדו בין התאריכים י' בטבת התשע"ה (1.1.2015)  ועד י"ט בטבת התשע"ו (31.12.205).


רישום תלמיד תושב חדש בבנימין

תושב חדש בבנימין שעדכן את כתובתו בתעודת הזהות אך אינו מצליח להירשם – יש למלא באתר פניית מועמד לגנים ולכיתות א' שלא הצליח להירשם או לפנות למוקד הרישום בטלפון 029977200.

תושב אשר עתיד לעבור לבנימין לאחר תקופת הרישום לא יוכל לרשום את ילדו במערכת המקוונת הרגילה כיוון שהרישום מותנה בכך שהכתובת המעודכנת הינה בבנימין.

במקרה זה ההרשמה מתבצעת דרך מחלקת יסודי במועצה בטופס בקשה לרישום לתושב חדש.

רישום בטופס מקוון זה מותנה בעדכון תעודת הזהות לכתובת מגורים בבנימין לפני תחילת שנת הלימודים תשפ"ב.  


רישום מאוחר

יתבצע רק אל מול מחלקת החינוך היסודי במועצה בכתובת הדואר האלקטרוני: YaelS@binyamin.org.il או בטלפון: 02-9700601.


ביטוח תלמידים

כל ילד שנרשם לבית הספר מחויב בתשלום שנתי חד פעמי עבור ביטוח תאונות אישיות, תשלום שנקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת. בשנת הלימודים תשפ"א, גובה התשלום עמד על  49₪ ובשנת תשפ"ב יעודכן מחדש. התשלום  ייגבה דרך מזכירות בית הספר.


ביטול הרישום

ביטול הרישום מתבצע באמצעות טופס מקוון באתר המועצה.


רישום תלמידים תושבי חוץ

ההרשמה לתלמידים שאינם מתגוררים בבנימין אך בנימין הינה איזור הרישום שלהם מתבצעת דרך מחלקת יסודי במועצה בטופס בקשה לרישום תלמיד תושב חוץ.


אזורי הרישום ואישור לימודי חוץ

לכל ילד במועצה אזור רישום אליו הוא שייך. ההרשמה לבתיה"ס שאינם באזור הרישום מותנית באישור מיוחד של מנהלת מחלקת החינוך היסודי.  הסעות תינתנה רק לתלמידים הזכאים לכך, על פי אזורי הרישום ועל פי הנחיות משרד החינוך.

במידה והורי התלמיד/ה יבקשו לרושמו בבי"ס שאינו באזור הרישום בתוך בנימין, עליהם להגיש בקשה בטופס המקוון.
גם אם בקשתם תאושר עקרונית, לא יהיו זכאים להסעות או להחזרי נסיעות. הנהלים וטופסי הבקשה לרישום מחוץ לאזור הרישום נמצאים באתר המועצה.  במידה ובית הספר אינו בתחומי מועצת בנימין יש להגיש בקשה לאישור לימודי חוץ בטופס המקוון.


פנייה מוקדמת של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית

תלמיד במערכת החינוך זכאי לנגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא של הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988. מאחר שתהליך הנגשת המוסד החינוכי לצרכי תלמיד הוא בדרך כלל ממושך, משרד החינוך מאפשר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רישום מוקדם לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, כלומר כ-15 חודשים לפני תחילת הלימודים במוסד החינוכי.

שימו לב, הרישום לצורך ההנגשה אינו פוטר את ההורים מחובת הרישום בתאריכים שפורטו לעיל.

לקריטריונים לזכאות ולפרטים נוספים ראו הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים.


רישום לשנה נוספת בגן חובה לילדים בגיל שש

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך שבו ההורים הם שותפים משמעותיים מאוד יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן וגורמים חינוכיים וטיפוליים נוספים המכירים את הילד. לפירוט העקרונות המנחים בקבלת ההחלטה, השלבים השונים בתהליך ותפקידם של הגורמים המעורבים בו, ראו חוזר מנכ"ל בנושא דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן חובה.


"קופצים כיתה"- הדלגת ילד גן לבית הספר

ניתן "להדליג" (להקפיץ) ילד ישירות מגן טרום חובה (תוך דילוג על גן חובה) לכתה א' בתנאים מסוימים:

יש לפנות לגננת בגן טרום החובה מוקדם ככל האפשר ולא יותר מאוחר מיום 01.01 בשנת הלימודים ולפעול עפ"י הנחיית חוזר מנכ"ל.

עד לקבלת ההחלטה לגבי ההדלגה, על ההורים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה ובנוסף לרשום את הילד לכתה א'.

טופס הדלגה


תכנית א' תחילה

כיתה א' היא תקופה שמרבים לדבר עליה בהתרגשות, להתייחס אליה כאל קפיצת מדרגה ולראות בה אחד מהשינויים המהותיים בחיי הילד, בשנה"ל תשפ"א נכנסו עשרים ושניים בתי ספר לתכנית "א'-ב' תחילה" ללמידה אחרת, בתכנית זו הילדים לומדים באופן דומה יותר לשיטת הלמידה בגן - באופן פעיל, חוקר וחווייתי.

חווית הלמידה בכיתה א' היא למעשה ההתרשמות הראשונה של הילד ממערכת החינוך, וככזאת- חשוב שתהייה חיובית, תאפשר הסתגלות מיטבית ותתרום להתפתחותו במכלול היבטים. תכנית "א' תחילה" שמקדמת המחלקה לחינוך יסודי,  נועדה להקל ולרכך את המעבר מגן הילדים לבית הספר, על הילדים וההורים כאחד. בבסיס מהלך זה עומדת האמונה כי בית הספר צריך להכין עצמו לקליטת הילדים ולא הילד הוא שצריך להתאים עצמו לביה"ס.

מטרות "א' תחילה":

1. מבט הוליסטי על הילדים.

2. התחשבות בצרכים התפתחותיים הייחודיים לגיל הילדים.

3. רצף חינוכי מהגן לבית הספר.

4. חווית למידה משמעותית, שתייצר תפישה ועמדות חיוביות אצל הילדים ביחס ללמידה.

מחקרים מראים כי מרבית הילדים מסוגלים להתגבר על קשיים מוקדמים וכי קשר מיטיב עם מבוגרים משמעותיים ותוכניות חינוכיות מותאמות הם בעלי השפעה מובהקת ומשמעותית על התהליך ההתפתחותי כולו.

שינוי דרכי ההוראה והלמידה הינם חלק מתהליך שילך ויתרחב לרוב בתי הספר בבנימין ויעזור לילדי הגן העולים לכיתה א' להסתגל ולהשתלב ביתר קלות למערכת הבית ספרית.

ניתן למצוא הרחבה בנושא הלמידה והחוויה בתכנית א' תחילה באתר משרד החינוך ובאתר הפסג"ה בנימין.


לא הצלחת להירשם?

יש למלא באתר פניית מועמד לגנים ולכיתות א' שלא הצליח להירשם או לפנות למוקד הרישום בטלפון 029977200 בימים א'-ה' בין השעות 8:00 ל-15:00.