מועצה אזורית מטה בנימין מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך

הסעת התלמידים ותשלום החזרי הנסיעות במערכת החינוך, מסייעת לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם.

הסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבית ספר העונים על צרכיהם הייחודיים. ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך.