תושב המתגורר בבנימין ועוזב לרשות מגורים אחרת מתבקש למלא טופס זה על מנת לקבל אישור "ביטול רישום" לטובת רישום ברשות הקולטת: 
פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי התלמיד

פרטי הבקשה

שנת המעבר (חובה) שדה חובה

 
ביטול רישום לילד נוסף
שם פרטישם משפחהתעודת זהותמוסד עזיבהדרגת כיתה
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד מחלקת חינוך מיוחד בטלפון 02-9977188 שלוחה 1 או בפנייה מקוונת