להגשת בקשה >>

כל מה שרצית לדעת על הנגשה במוסדות חינוך

מהי הנגשה?

הנגשה היא התאמת הסביבה הלימודית תוך מענה לצרכים של התלמיד. בתהליך ההנגשה מתאימים את המבנה לתלמיד עם מוגבלות פיזית, מגבלות ראייה ומגבלות שמיעה.

בנוסף - לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על הרשות להקפיד על מספר התאמות נגישות עיקריות במוסדות החינוך – חניית נכים, שירותי נכים, דרך נגישה ופיר מעלית.

על מוסד הלימוד והרשות המקומית לוודא כי הנגשות אלה מוכנות כאשר תלמיד עם מוגבלות יחל ללמוד במוסד הלימוד או כשהורה עם מוגבלות יגיע לבית הספר. יש לשמור על כבודם ופרטיותם של התלמיד או ההורה ולאפשר להם לקבל שירות בבטיחות, בעצמאות ובאופן שוויוני.


סוגי הנגשה

סוגי הנגשה

הנגשה אקוסטית - שמע

אתגר השמיעתי קשה לכל ילד במערכת החינוך, אך קשה שבעתיים לילדים כבדי שמיעה וחירשים, שהמכשול המרכזי שאיתו הם מתמודדים הוא קליטת מידע באמצעות שמיעה. עקב כך נפגמת יכולתם לתפקד עצמאית באופן מיטבי.

הנגשה אקוסטית היא שם כולל להתאמות של כיתת הלימוד הנדרשות לשיפור יכולת ההתמודדות העצמאית של תלמיד עם לקות שמיעה בכיתה.

מי זכאי להנגשת שמע?

תלמיד (גן או בית ספר) עם לקות שמיעה, שעבר ועדת שילוב או ועדת השמה ובהמלצת קלינאי תקשורת או עובד הוראה.

מרכיבי הזכאות להנגשה פיזית

 • ההתאמות נעשות באמצעות התקנת מגוון עזרים סופגי רעש, הפחתת מקורות רעש ושיפור התאורה בכיתה.
  התאמות אפשריות: תקרה אקוסטית בעלת מקדם ספיגת רעש גבוה; מזגנים שקטים; חיפוי קירות בחומרים סופגי רעש; וילונות למניעת סנוור ולספיגת רעש; דלת המפחיתה כניסת רעש לחלל הכיתה; חיפוי רצפה או גומיות לרגלי הריהוט בכיתה. לפרטים ראו דף כבדות שמיעה וחירשות – הנגשות וטכנולוגיות מסייעות.
 • ההחלטה על התאמות הנדרשות נקבעת על ידי קלינאית התקשורת מהמרכז הטיפולי-חינוכי ועל ידי יועץ אקוסטי.
 • משרד החינוך משתתף במימון ההנגשה עד לסכום של 30,000 ש"ח לכיתה. האחריות לביצוע ההתאמות ולתחזוקתן מוטלת על הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • מומלץ לבחור עבור התלמיד כיתה במיקום שקט בביה"ס.
 • לא כל מרחב לימודי חייב ביישום כל האמצעים (למשל חלון כיתה הפונה לחצר שקטה אינו זקוק לאיטום). הביצוע מותאם לצרכים המיוחדים לכל תלמיד ומקום.
 • קלינאי/ת התקשורת בלבד רשאי/ת להמליץ על מערכות הגברה, זאת לאחר קבלת עדכון מהמרכז הטיפולי על תפקוד התלמיד.
 • ניתן לרשום את הילד לגן או לבית הספר ברישום מוקדם, כדי לאפשר את ביצוע ההנגשה בזמן.

הנגשה פיזית

במוסד חינוך שבו לומד או עתיד ללמוד תלמיד עם מוגבלות או תלמיד שאחד מהוריו עם מוגבלות, צריך שיבוצעו התאמות נגישות לצורך הנגשת המוסד לפי המלצת היועץ הנגישות.

מרכיבי הזכאות להנגשה פיזית

על המוסד החינוכי להתאים את מבנה המוסד ואת והריהוט שבו לצורכיהם של תלמידים עם מוגבלות פיזית.
הנגשה פיזית של מבנה המוסד החינוכי כוללת את אלו: נגישות המבנה והמרחב החינוכי לתנועה, נגישות דרכי הגישה, נגישות הכניסה למוסד החינוכי, שירותים נגישים, אי-קיומם של מכשולים פיזיים, תמיכות פיזיות ואנושיות מתאימות, ריהוט מותאם ועוד.

מי זכאי להנגשה פיזית?

 • כל תלמיד עם מוגבלות הלומד בבית ספר שהוא מוסד חינוך רשמי, מוסד חינוך מוכר, מוסד חינוך פטור ומוסד לחינוך מיוחד.
 • ילד עם מוגבלות הרשום למוסד החינוך ועתיד ללמוד בו.
 • הורה או אפוטרופוס של התלמיד שהוא אדם עם מוגבלות.
 • עובד עם מוגבלות במוסד החינוכי.

הנגשת ראייה

כחלק ממתן הזדמנות שווה לכלל התלמידים במערכת החינוך, משרד החינוך מחויב להנגיש את הסביבה לתלמידים עיוורים או כבדי ראייה לפי המלצת יועץ הנגישות.

מי זכאי להנגשת ראייה?

 • היעדר ראייה מוחלט, ללא אבחנה באור (NLP)
 • חדות ראייה מרבית של 3/60 בעין הבריאה ביותר – מה שאדם עם ראייה תקינה רואה ממרחק של 60 מטר, הוא יראה רק ממרחק 3 מטר (וזאת גם בעזרת משקפיים). המשמעות היא שהוא לא יוכל למנות אצבעות ממרחק של 3 מטר, גם בעזרת משקפיים.
 • צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר.

מרכיבי הזכאות להנגשה ראייה

על המוסד החינוכי להתאים את מבנה המוסד ואת והריהוט שבו לצורכיהם של תלמידים ע"פ הקריטריונים הבאים:

בטיחות: סימון בצבעים בולטים מנוגדים של הסביבה הפיזית כגון מדרגות חיצוניות ופנימיות, מעקים, ברזיות, ידיות, דלתות ומתקני חצר. סימון מיוחד (פסי הזהרה) לפני המדרגות ובכניסה לחדרים. סימון בצבע זוהר, גידור והסרת מכשולים של עמודים, ארון כיבוי אש, עצים ואדניות.

התמצאות: שילוט בגובה העיניים בפונט מתאים ובצבעים מנוגדים. שילוט ברייל של חדרי הלימוד, המעבדות, אולם הספורט, המזכירות, השירותים ומגירת התלמיד.

מניעת סינוור: התקנת וילונות אטומים בחללים שונים (כגון חדרי הלימוד, אולם הספורט והמסדרונות).מי מממן את ההנגשה?

תקצוב עלויות ההנגשה מוטל על בעלויות החינוך והרשויות המקומיות הפועלות ברישיון. משרד החינוך משתתף בעלויות של מרכיבי הנגשת טיולים והתאמות הנגשה פרטנית טכנולוגית. האחריות על ביצוע ההנגשה מוטלת על הרשות המקומית.


הליך נגישות במוסד חינוכי

שלב זמן טיפול משוער מי אחראי
הגשת הבקשה בטופס מקוון בצירוף טפסים רלוונטיים לבקשה   הורים
מענה ראשוני לפנייה עד שלושה ימים מחלקת מבני חינוך
סיור יועץ נגישות במוסד החינוכי והוצאת דו"ח עד 40 יום חברת יעוץ נגישות
הגשה למשרד החינוך וקבלת אישור ראשוני עד 40 יום מחלקת מבני חינוך
אישור תקציב לפרויקט עד חודש משרד החינוך
סיור בשטח לקבלת הצעת מחיר עד שלושה שבועות מחלקת מבני חינוך
קבלת אישור לביצוע עד חודש גזברות המועצה
ביצוע עבודות ההנגשה בשטח עד חודש (בהתאם להיקף העבודות) מחלקת מבני חינוך
סיור שטח בתום ביצוע העבודה עד שבועיים מחלקת מבני חינוך

איך מגישים בקשה?

באמצעות טופס מקוון באתר >>

שימו לב - חשוב לצרף את המסמכים הרפואיים הנדרשים. ללא מסמכים מתאימים לא נדון בבקשה.

מסמכים נדרשים:

נגישות שמע

 • אישור קלינאי תקשורת להמלצה על מערכת שמע מכל עמותה מוכרת לדוגמה: שמע/שמע קולנו/מיכאל.
 • בקשה לנגישות מאתר משרד החינוך.

נגישות ראייה

 • אישורים רפואיים עדכנים עד חצי שנה אחורה.
 • חוות דעת והמלצות למרכיבי נגישות ממורה מלווה .

נגישות פיזית

 • אישורים רפואיים עדכנים עד חצי שנה אחורה.

 


מתי מקבלים תשובה?

תשובה ראשונית תתקבל תוך שלושה ימים.

קבלת אישור עקרוני להנגשה ממשרד החינוך תוך כארבעה חודשים (בהתאם להתקדמות ההליך כמפורט בסעיף הליך נגישות) - ההורים יקבלו תשובה כי בקשתם אושרה.

לאחר כחודשיים נוספים תבוצע ההנגשה בפועל.

בפרויקטים מורכבים של הנגשה יתכן זמן ארוך יותר לאישור וביצוע.


צור קשר

לבירורים ניתן לפנות למרגלית אלחרר בטלפון 02-9700662 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או באמצעות טופס מקוון >>


פרטי מגיש הבקשה

יש לציין עבור מי מוגשת הבקשה (חובה) שדה חובה
פרטי התלמיד / הורה אודותיו מוגשת הבקשה לנגישות

 

פרטי הבקשה
סוג הנגישות (חובה) שדה חובה

 

 


 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרגלית אלחרר מזכירת מחלקת אחזקת מוסדות חינוך בטלפון 02-9700662 או בפנייה מקוונת