"ספק מים יבצע במערכת אספקת המים שבבעלותו את הבדיקות הבאות: בדיקה למתכות הכוללת בדיקה לעופרת נחושת וברזל. ליישוב בגודל עד 10,000 נפש אחת ל 3 שנים ב 2-3 נקודות" (מתוך תקנות בריאות העם – איכותם התברואית של מי שתייה, 2013)

מערכת אספקת המים נדגמת בבדיקות לגילוי מתכות העלולות לזלוג למים מצנרת האספקה, המתכות שנבדקות הם: ברזל, נחושת ועופרת.

במועצה האזורית בנימין אין יישוב מעל 10,000 נפש ולכן מתבצע דיגום אחת ל 3 שנים. הדיגום האחרון בוצע בחודש 10/2020, להלן קישור לתוצאות הדיגום.

כל התוצאות תקינות.